1. pl
  2. en

Zarządzanie zespołem rozproszonym jest wyzwaniem, przed którym aktualnie stoją polscy dyrektorzy szkół.
W odróżnieniu do biznesu - do tej pory stosowano tradycyjny model zarządzania - w strukturze dyrektor - nauczyciele skupieni w jednym miejscu. Przy przeniesieniu pracy do internetu możemy śmiało mówić o zmianie, która wymaga poza używaniem w przypadku wielu szkół pakietu Microsoft Office 365, również innych elementów, zaczerpniętych z nauk o zarządzaniu.

 

Praca zdalna

 

Zmianę odczuwają Twoi nauczyciele, uczniowie i Ty. Warto określić na początku Twoje cele, co pozwoli usystematyzować zadania, może to być:

  • utrzymanie kontaktu ze wszystkimi nauczycielami przez wideokonferencje raz w tygodniu, 

  • prowadzenie bardzo angażujących lekcji dla uczniów - stanowiących wzór dla nauczycieli, 

  • uzyskanie wysokiego stopnia zadowolenia z pracy zdalnej przez pracowników, 

  • cotygodniowe szkolenie z dodatkowych funkcji, o których pracownicy mogą nie wiedzieć lub mieć opory w ich stosowaniu. 

 

To tylko kilka przykładów pozwalających uzyskać lub zachować wysoki stopień zaangażowania nauczycieli, a w efekcie końcowym także uczniów. Ministerstwo udostępnia wiele webinarów i wskazówek jak posługiwać się dostępnymi narzędziami. 

W wyznaczeniu celów długoterminowych - w przypadku pandemii, trudność stanowi określenie terminu końca tego „projektu”. Dlatego skup się na wyznaczeniu celów, które możesz osadzić w czasie - tj. miernikiem niech będzie dzień lub tydzień. 

 

Komunikacja

 

Szkolny informatyk może pomóc Ci lub przejąć poprowadzenie wideokonferencji czy telekonferencji dla nauczycieli. Jeśli kadra jest zróżnicowana wiekowo - istnieje wysoka szansa, że da to dodatkowy pozytywny efekt. 

 

W grupie skupiającej nauczycieli zaproponuj stworzenie „Kodeksu Dobrych Praktyk”. Będą mogli umieszczać sposoby wykorzystane w pracy z uczniami, które wpłynęły pozytywnie na atmosferę i efekty uczniów. Możesz znaleźć się tam część informacji, które Ty już posiadasz - jak możliwość udostępniania podręczników z różnych wydawnictw uczniom online, formułowania zadań. Pamiętaj jednak, że nauczyciele nie uczestniczą w tylu konferencjach, co dyrektor. Dyskusje w zespołach rozproszonych są z reguły wysoce efektywne.

 

Zbiór dobrych praktyk pozwala na dzielenie się wiedzą, ułatwia tworzenie kolejnych lekcji poprzez rozwój wiedzy o możliwościach. Być może okaże się, że wśród Twoich pracowników jest prawdziwy mistrz, który czuje się bardzo swobodnie w prowadzeniu lekcji zdalnych, zna uczniów i warto będzie poprosić go o zrobienie krótkiego szkolenia ze stosowanych przez niego metod. 

 

Motywacja

 

Nauczyciele bardziej niż kiedykolwiek potrzebują Twojego wsparcia. Jeśli wielkość kadry uniemożliwia Ci skontaktowanie się z każdym indywidualnie - wykorzystaj grupę roboczą swoich pracowników w Microsoft Teams

W każdym tygodniu chwal to, co zasługuje na pochwały. Może to być bardzo aktywne wsparcie przez pewne osoby innych, którzy nie mieli nigdy styczności z prowadzeniem lekcji online. Doceń ich zaangażowanie w dzielenie się wiedzą, często swoim czasem, a także doceń tych, którzy robią postępy. Nauczyciele, w zależności od Waszych ustaleń mogą przesyłać Ci raporty - znajdź zawsze coś pozytywnego. To zmotywuje ich do podejmowania kolejnych działań, ale też nada głębszy sens pracy w czasie pandemii. 

 

W szkole w formacie tradycyjnym widać, kiedy nauczyciel przygotował dodatkowe pomoce dla uczniów czy zrobił nietypową lekcję i dzieci szepczą o niej na korytarzu. Tutaj też będą - takie informacje mogą do Ciebie nie dotrzeć bezpośrednio, a czasem możesz o nich przeczytać na facebookowe grupie szkoły czy właśnie w grupie nauczycieli, którzy pozostają ze sobą w kontakcie i wymienią się taką informacją. 

 

Rozsądek

 

Sam prowadzisz zapewne lekcje z uczniami - zwróć uwagę na zadane zadania domowe. Możesz podpytać uczniów ile czasu zajmują im prace domowe i przygotowanie do zajęć. Wyciągnij z tego wnioski. Wielu uczniów pochodzi z rodzin wielodzietnych i szczególnie w przypadku młodszych, nie posiada jeszcze własnego komputera. Jeśli posiadają jeden komputer z dostępem do sieci na domostwo - wykonanie skomplikowanych zadań polegających na przeszukaniu informacji w sieci uniemożliwi udział w lokacjach czy wykonanie pracy domowej bratu/ siostrze. 

 

Warto skorzystać z tego, że uczniowie posiadają tradycyjne podręczniki i ćwiczeniówki oraz zeszyty. Dzieci mogą pisać odręcznie i przesłać zdjęcie - zajmie im to zdecydowanie mniej czau i nie przykuje na cały dzień do komputera. Zapewne kurator Twojej szkoły polecił już określenie liczby uczniów bez dostępu do internetu i bez możliwości nauki zdalnej. Z uwagi na wydanie poleceń przez Ministerstwo w takich przypadkach nie zostaną tu omówione.

 

 

Podsumowanie

 

W biznesie kluczowe w pracy zdalnej jest monitorowanie i rozliczanie z wyników pracy. Nadanie pewnego tempa pracy, np. według dotychczasowych planów lekcji pozwoli na zachowanie liczby zadań i uporządkowanie w ich realizacji. Z drugiej strony pozostań otwarty na nowe rozwiązania - być może Twoi nauczyciele zaproponują inny sposób realizowania nauczania.

Każdy człowiek jest inny i nie każdy może czuć się dobrze w tej sytuacji, co jest potęgowane przez panikę i generowany nią stres. Nauczyciel, tak jak każdy z nas, może mieć trudności w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji — zaoferuj mu wsparcie, czasami mały wysiłek daje wspaniałe efekty.

 

Jeśli uważasz ten artykuł za pomocny i wart przeczytania - podziel się nim ze swoją społecznością.

 

W mojej ofercie znajdziesz darmowe konsultacje dla dyrektorów szkół, w trakcie których możesz skorzystać z mojej wiedzy o procesach, zarządzaniu w zmiennych okolicznościach i wielu innych tematach, które mogą pomóc Ci odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Skontaktuj się ze mną korzystając z formularza na dole strony.

 

 

Dyrektor szkoły w nowej sytuacji zdalnej edukacji

30 marca 2020
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Strona główna | O nas | Usługi | Kontakt

 

Inclusion
Agnieszka Korycka

tel. +48 790 444 497

mail: ceo@inclusion.pl

Inclusion
Agnieszka Korycka

tel. +48 790 444 497

mail: ceo@inclusion.pl

NIP 7962797212

REGON 382697634